ANBI Gegevens

Vanaf de oprichting heeft de stichting de ANBI*-status. Deze status maakt giften aan onze stichting verrekenbaar bij uw belastingaangifte. ( * ANBI = algemeen nut beogende instelling)

Aan stichtingen met een ANBI-erkenning vraagt de Nederlandse fiscus om op een eigen website een aantal gegevens te publiceren.

Accountsrapporten heeft onze Stichting al sinds haar oprichting in 2006 elk jaar laten opstellen.

Hieronder vindt u de door de fiscus gevraagde gegevens.

_images/2013-speeltuin.jpg

Doel van de Stichting

Het ondersteunen van Copame, de Pro-Amparo Community Children’s Aid Association in Santa Cruz do Sul, Brazilië door het in Nederland verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van Copame.

Beleidsplan

Particulieren in Nederland door aanmoediging te stimuleren tot het geven van donaties aan Copame.

Bestuur

  • Rob Coster
  • Rien Lambers, voorzitter
  • Henny Roelofs, secretaris
  • Kees Rovers
  • Cees Twigt, penningmeester

Beloningsbeleid

De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en niemand ontvangt een beloning of onkostenvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur heeft in 2021 1x vergaderd, tenminste 2x maal schriftelijk contact gezocht met alle donoren en een bedrag van € 10.000 uit de verkregen donaties naar Copame overgemaakt.

Financiële verantwoording

U vindt de door de accountant opgestelde rapporten inzake de jaarrekening uit de laatste voorgaande jaren hieronder:

_images/2019-zonnepanelen.jpg