STICHTING Hulp aan Kindertehuis Copame

De besteding van de door ons verzamelde gelden staat in Santa Cruz do Sul onder controle van Derk Lambers. Hij is een van de stichters van het weeshuis en heeft ter plaatse nog steeds dagelijks contact met de leiding. Zijn toezicht is voor onze stichting van essentiële betekenis en vormt de garantie voor donateurs dat donaties ook werkelijk geheel ten goede komen aan de kinderen van Copame.

Onze stichting heeft geen duur organisatie-apparaat. De uitgaven die we doen zijn onvermijdelijk. Zij zijn het gevolg van het hebben van een bankrekening, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het laten maken van een jaarrekening.

_images/2019_schommelende_kinderen.jpg