Introductie

Welkom op site van Stichting Hulp aan Kindertehuis Copame .

Graag informeren wij u hier over onze stichting. Wij zamelen in Nederland geld in met als doel het weeshuis Copame in Santa Cruz do Sul ( Brazilie) te helpen bij de opvang van weeskinderen.

Voor die taak ontvangt Copame in Brazilie financiële steun van: plaatselijke overheden, particulieren en bedrijven.

Ook de eigen bakkerij van het weeshuis, die veel levert aan bedrijven in de stad en omgeving, is een belangrijke inkomstenbron.

Maar alles bij elkaar blijft de financiële basis van het weeshuis erg wankel.

_images/2013-gebouw.jpg _images/2019-sportplaats.jpg